Ansök om plats

Fredsborgskolan är en fristående grundskola och de elever som anmält sig till oss finns i vårt register där urval sker vid intag till förskoleklass en gång per år samt vid tillfälligt lediga platser i årskurs 1-9.

Till höstterminen 2019 finns det platser i förskoleklass, åk 1, 2, 3, 4 och 8. För mer info kontakta våra skolkoordinatorer:
Skolkoordinator F-5: Hanna Rosén, hanna.rosen@fredsborgskolan.se,
08-540 608 00 eller 070-091 20 43
Skolkoordinator Högstadiet: Lotta Engman, lotta.engman@fredsborgskolan.se
070-786 79 36

Köanmälan

Här kan du läsa mer om i vilken ordning vi erbjuder plats i förskoleklass respektive årskurs 1-9.

Ett första intag till förskoleklass 2020 görs i november 2019. Om vi har fler sökande än antalet platser sker urvalet enligt följande:

I första hand: Barn på Fredsborg Förskola har förtur till förskoleklass
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Kötid

Intag till till årskurs 1-9 sker i mån av lediga platser under läsåret eller inför läsårs- eller terminsstart. Om vi har fler sökande än antalet lediga platser sker urvalet enligt följande:

I första hand: Elever i Fredsborg förskoleklass har förtur till årskurs 1
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Kötid

När anmälan är registrerad och en plats finns ledig kontaktas du av vår skolkoordinator med ett platserbjudande.