Ansök om plats

Fredsborgskolan är en fristående grundskola och de elever som anmält sig till oss finns i vårt register där urval sker vid intag till förskoleklass en gång per år samt vid tillfälligt lediga platser i årskurs 1-9.

Skolkoordinator F-6: Hanna Rosén, hanna.rosen@fredsborgskolan.se,
070-091 20 43
Skolkoordinator Högstadiet 7-9: Lotta Engman, lotta.engman@fredsborgskolan.se
070-786 79 36

Köanmälan

Här kan du läsa mer om i vilken ordning vi erbjuder plats i förskoleklass respektive årskurs 1-9.

Ett första intag till förskoleklass 2021 görs i november 2020. Om vi har fler sökande än antalet platser sker urvalet enligt följande:

I första hand: Barn på Fredsborg Förskola har förtur till förskoleklass
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Kötid

Intag till till årskurs 1-9 sker i mån av lediga platser under läsåret eller inför läsårs- eller terminsstart. Om vi har fler sökande än antalet lediga platser sker urvalet enligt följande:

I första hand: Elever i Fredsborg förskoleklass har förtur till årskurs 1
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Kötid

När anmälan är registrerad och en plats finns ledig kontaktas du av vår skolkoordinator med ett platserbjudande.