Kunskap i fokus

Vårt uppdrag är undervisning som ger bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling mot vidare studier. Planering, bedömning, dokumentation och betygsättning kommuniceras löpande till elever och föräldrar. Undervisningsmetoderna är forskningsbaserade, kvalitetssäkrade och beprövade.


Löpande formativ bedömning

Ämnesplaneringen med kunskapskraven och det centrala innehållet kommuniceras tydligt till eleven. Varje uppgift är en viktig länk mot det uppsatta målet. Lärarens formativa bedömning av elevens arbete ska ge feedback som leder till elevens vidare utveckling mot större kunskaper och högre betyg.

Tydlig dokumentation

Tydlig dokumentation om elevens utveckling är till stor hjälp för både elev och förälder. På Schoolsoft finns all dokumentation samlad och strukturerad så att uppgifter och bedömning kan följas upp i varje ämne. Här finns även bedömningsmatriser och de formativa kommentarerna som läraren ger till eleven.

Betyg och kvalitet

Med tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleven drivs lärprocessen vidare. Eleven tar sig an uppgifter, provar sig fram, bedöms, utvecklar arbetet vidare, bedöms igen och igen. Lärarna testar elevernas förmågor på olika sätt. Det finns alltid möjlighet att göra sitt bästa och visa vad man kan. När omdöme eller betyg sätts har varje elev nått så långt som möjligt utifrån sin förmåga coachad av kunniga och engagerade lärare.