Rektor Irene har ordet!

Välkommen till Fredsborgskolan!

Jag började arbeta inom skolan för över 20 år sedan, först som elevassistent och därefter som legitimerad lärare. För mig handlar läraryrket om möjligheten att hjälpa och stötta mina elever för att på bästa sätt ge dem förutsättningarna att lyckas och känna glädje i sitt lärande. Mitt val att bli rektor handlar om att jag har möjlighet att påverka fler elever än enbart de i ”mitt” klassrum.

Fredsborgskolan är en skola som inte är rädd för att testa nya saker samtidigt som allt vi gör vilar på vetenskaplig grund. Vi har ständigt full pott i Skolinspektionens granskningar men vi nöjer oss aldrig. Vi vill hela tiden utvecklas för att skapa den bästa skolan för våra elever! Vi värdesätter Hälsa & Rörelse och försöker alltid hitta nya sätt att inspirera våra elever och personal mot en hälsosam livsstil. Vi vet vikten av att både röra på sig men också få i sig näringsrik mat för att kunna utvecklas på bästa sätt mot kunskapskraven i skolan. Därmed serverar vi lunch utan halvfabrikat och allt tillagas i vårt eget kök. 

Från och med årskurs 7 lägger vi stor vikt vid svenska- och matematik.  Vi har bland annat Sveriges enda ”debattävling” för högstadieelever. Genom att undervisa våra elever i laborativ matematik, kommunikation och retorik ger vi dem en stadig grund att stå på inför gymnasiet. Tydlighet, struktur och förutsägbarhet är våra interna ledord i verksamheten. Vårdnadshavare ska kunna följa sina barns utveckling i vår lärportal (Schoolsoft) och eleverna ska få formativ bedömning för att veta vad deras nästa steg är och hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Vi har höga förväntningar på våra elever och våra pedagoger samtidigt som alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential. Kommunikation och ett gott samarbete mellan hem- och skola ser vi som en grundläggande självklarhet. Vi arbetar mycket med förebyggande värdegrundsarbete och har en gedigen elevhälsa på skolan där vi bland annat har fem heltidsanställda socialpedagoger. Ett tryggt och lugnt klimat är grundläggande för all kunskapsinlärning. Vårt interna mål är att alla elever alltid ska känna att det finns någon vuxen de kan vända sig till. Vårt fritidshem är fyllt av engagerade pedagoger som tydliggör veckan i form av planeringar och skapar aktiviteter med bland annat äventyrspedagogik och friluftsliv.

Varmt välkomna till Fredsborgskolan