Skolans profiler

En god hälsa och rörelse i vardagen är grunden för ett hälsosamt liv som ger bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning under hela grundskoletiden. Från förskoleklass till och med årskurs 5 har Fredsborgskolan profilen Hälsa & Rörelse. Med extra profiltimmar i matematik och språk ges eleverna ett försprång inför gymnasiet där dessa ämnen ger meritpoäng för vidare utbildning på universitet och högskola. För elever i årskurs 6 till och med 9 har Fredsborgskolan profilen Matematik & Språk.

Här kan du också läsa i två artiklar om hur Fredsborgskolan arbetar med gemensamt ansvar och SingMath.


Hälsa & Rörelse F-5

Att introduceras för varierade utomhusaktiviteter och få prova på olika idrotter ger eleverna goda vanor och viktiga erfarenheter för resten av livet. Det handlar om aktiv rastlek, rörelseaktiviteter under skoldagen och i fritidsverksamheten, mer idrott och friluftsliv på schemat. Att hitta glädjen i att röra sig helt enkelt! Samarbete med lokala idrottsföreningar ger eleverna möjlighet att prova på många olika aktiviteter tillsammans med duktiga inspiratörer och specialister inom föreningslivet.

Ett sunt förhållningssätt till kost och kunskap om vad kroppen behöver för att må bra både fysiskt och psykiskt är viktigt. God, smakrik, näringsriktig mat lagad från grunden serveras i matsalen varje dag. Måltidsstunden ska vara en lugn och trevlig samvaro där elever och lärare samlas för reflektion och samtal. Frukost och mellanmål består av bra råvaror utan onödigt socker.

Besök vår skolmatsleverantör – Stor & Liten Catering

Profil Matematik 6-9

Arbetet med matematik sker på ett kommunikativt sätt där stor vikt läggs vid användning av matematik i olika sammanhang och situationer. Eleverna ges en kombination av kreativ, problemlösande undervisning med digital teknik och matematiska samtal. Ett laborativt arbetssätt och höga förväntningar på eleven syftar till att utveckla intresset för matematik och tilltron till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Samarbeten med andra skolor och instutioner, studiebesök och deltagande i tävlingar inspirerar till nya kunskaper.

Läs mer om våra profiler här!

Profil Språk 6-9

Kommunikation på modersmålet och främmande språk är två av EUs nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Språkprofilen bidrar till att eleverna framgångsrikt kan delta i en värld med många internationella kontakter. Stort fokus ligger på muntlig framställning, argumentationsteknik och retorik. Här sker ett målinriktat arbete för att utveckla goda kommunikativa färdigheter på främst svenska och engelska.

Läs mer om våra profiler här!