Våra skolhus

Ett nära samarbete mellan skolverksamhet och fritidshemmet ger eleverna en samlad och trygg skoldag. Fritidshemmets verksamhet bedrivs i skolans lokaler och är indelad i olika avdelningar; Äppelblomman för F-klassen, Lilla äpplet för elever i årskurs 1-2 samt Stora äpplet för de äldsta eleverna.


Fredsborgskolan F-6

Med 4.500 kvm nya, ljusa och moderna lokaler känns det äntligen som har vi har en skolbyggnad som passar för den fina verksamhet vi bedriver. Det finns både idrottshall och tillagningskök i skolan, rymliga klassrum och en skolgård med både fotbollsplan och områden för såväl rörelse som rekreation. 

Den vackra roslagsnaturen med skog och äng intill skolan ger kraft och inspiration i den dagliga verksamheten. Nyfikenhet och variation är ledstjärnor i undervisningen. Morgonpromenader, NO-exkursioner och utematte är inslag inom profilen Hälsa & Rörelse som ger eleverna bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning och ett hälsosamt liv.

Ett nära samarbete mellan skolverksamhet och fritidshemmet ger eleverna en samlad och trygg skoldag. Fritidshemmets verksamhet bedrivs i skolans lokaler och är indelad i tre avdelningar; Äppelblomman för F-klassen, Lilla äpplet för elever i årskurs 1-2 samt Stora äpplet för de äldsta eleverna.

Följ oss på Facebook och Instagram

Fredsborg Högstadium 7-9

Med 3 minuters promenad från Roslagsbanan och busshållsplatsen vid Åkers runö station ligger högstadieskolan. Undervisningen sker av ämneslärare som är specialiserade inom sitt utbildningsområde. Profilen Matematik & Språk ger värdefulla meritpoäng vid intag till gymnasieskolan och banar väg för vidare utbildning på universitet och högskola.

Högstadiet har ljusa, fräscha lokaler med fina lärosalar; labbsalar för NO-undervisning, trä- och metallslöjdssal, hemkunskapskök med mera. Här finns även ett café och uppehållsytor för kompishäng. Högstadieeleverna har eget skåp för förvaring av kläder och utrustning.

Följ oss på Facebook