Våra skolhus

Fredsborgskolan är uppdelad i två separata skolhus med 10 minuters promenad emellan. En och samma skolenhet men med skilda skolmiljöer anpassade för yngre respektive äldre elevers behov.


Fredsborgskolan F-5

Den vackra roslagsnaturen med skog och äng intill skolan ger kraft och inspiration I den dagliga verksamheten. Nyfikenhet och variation är ledstjärnor I undervisningen. Morgonpromenader, NO-exkursioner och utematte är inslag inom profilen Hälsa & rörelse som ger eleverna bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning och ett hälsosamt liv.

Ett nära samarbete mellan skolverksamhet och fritidshemmet ger eleverna en samlad och trygg skoldag. Fritidshemmets verksamhet bedrivs i skolans lokaler och är indelad i tre avdelningar; Äppelblomman för F-klassen, Lilla äpplet för elever i årskurs 1-2 samt Stora äpplet för de äldsta eleverna.

Följ oss på Facebook och Instagram

Fredsborg Högstadium 6-9

Med 3 minuters promenad från Roslagsbanan och busshållsplatsen vid Åkers runö station ligger högstadieskolan. Undervisningen sker av ämneslärare som är specialiserade inom sitt utbildningsområde. Profilen Matematik & Språk ger värdefulla meritpoäng vid intag till gymnasiskolan och banar väg för vidare utbildning på universitet och högskola.

Högstadiet har ljusa, fräscha lokaler med fina lärsalar; labbsalar för NO-undervisning, trä- och metallslöjdssal, hemkunskapskök med mera. Här finns även ett café och uppehållsytor för kompishäng. Högstadieeleverna har eget skåp för förvaring av kläder och utrustning.

Följ oss på Facebook