Välkommen till Fredsborgskolan!

På Fredsborgskolan får alla elever en grundskoleutbildning av hög kvalitet i en skolmiljö med kunskap i fokus.

Kunskap och personlig utveckling

Fredsborgskolan är en familjär F-9-skola där kunskap och elevens personliga utveckling står i centrum. Vårt uppdrag är undervisning som väcker elevernas intresse och ger dem de bästa förutsättningarna. Här finns en stark gemenskap där trivsel, trygghet och arbetet med vår värdegrund värderas högt.

Lärande i trygg miljö

På Fredsborgskolan erbjuder vi inspirerande och varierande undervisning som väcker lusten att lära. Lärarna på Fredsborgskolan är engagerade, har ett tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleverna. Vi förespråka ordning och reda och värdesätter studiero i och utanför klassrummet så att våra elever kan känna sig trygga och fokusera på skolarbetet.

Mental och fysisk hälsa

Mental och fysisk hälsa är en central del i vår pedagogiska strategi, där vi fokuserar på aktiviteter och vanor som stödjer elevernas välmående. Vi är glada över att vara den första grundskolan som samarbetar med Meya Minds för att utbilda barn och ungdomar i verktyg för mental hälsa. Vi har arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete sedan skolan startade 2008 och sedan 2021 är vi en generation PEP-certifierad skola.

Läs mer om vad det innebär att vara en Generation PEP-certifierad skola här.

Gemenskap, omtanke och respekt

Den viktigaste förutsättningen för god kunskapsinhämtning är trygga elever som mår bra i sin skolmiljö. Genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete där gemenskap, omtanke och respekt är viktiga grundstenar skapas de bästa förutsättningarna för våra elever. Under året anordnas också flera traditionsenliga aktiviteter, som exempelvis vår uppskattade familjedag.

Enheter
1
elever
erfarna pedagoger
Uppnår kunskapskraven i alla ämnen, åk 9 2022
95,6 %

Idrottsinriktningar

På Fredsborgskolan ges du möjlighet att kombinera dina studier med idrottsinriktning i årskurs 6-9.

Hösten 2024 inleder vi ett nytt samarbete med Åkersberga Basket, Österåker Hockey samt Åkersberga innebandy (Ackers). Inriktningen ger eleverna möjlighet att få två skillspass per vecka inom den idrott som de redan utövar på fritiden. Det har ingen betydelse vilken förening eleven tillhör på fritiden utan detta är kopplat till individuell träning och personlig utveckling inom respektive sport.

Träningarna genomförs på utökad skoltid och hålls av erfarna tränare som har nära kontakt med skolan. Inriktning är kostnadsfri och framtagen för våra elever på Fredsborgskolan.

Om ditt barn är intresserad av denna profil, skicka ett mail med namn på ert barn, samt önskad idrott (basket, ishockey eller innebandy), till Hanna Rosén.

Våra skolhus

Elever och vårdnadshavare om Fredsborgskolan

"Jag gick fyra år på Fredsborgskolan. Lärarna var jättebra och jag lärde mig mycket saker som jag behövde kunna i gymnasiet. Jag gick i en grym klass som hade en bra sammanhållning."

Tidigare elev
"Min 8-åriga son går på Fredsborgskolan och vi är väldigt nöjda. Det finns en stor idrottshall i mitten av skolbyggnaden och barnen kan leka mycket där. Klasserna är små, cirka 20 elever och min son säger att han kan koncentrera sig bra. Han har blivit mycket bättre på att läsa och på att hålla i presentationer här. Fritidsläraren har bra koll på barnen. Vi känner oss trygga här."
Vårdnadshavare
"Vilket lyft det här skolbytet har varit! Engagerade lärare som verkligen bryr sig om eleverna. Vi är så nöjda med Fredsborgskolan."

Vårdnadshavare

Ny skola i Täljöviken

Läs mer om den nya planerade skolan i Täljöviken Läs mer om den nya planerade skolan i Täljöviken här. (Öppnas i ny flik)

Här finns vi

Fredsborgskolan F-6 ligger på Björkängsvägen 2 i Fredsborgsområdet. Närmaste granne är Fredsborg Förskola.

Fredsborgskolan Högstadium 7-9 är belägen på Näsvägen 17 i Åkers Runö. Skolan har nyrenoverade lokaler med träslöjdssal, NO-labbsalar och eget café. Här finns en skolgård med basketplan och utrymme för rörelseaktiviteter samt sittytor för kompishäng.

Kommunikationer
Roslagsbanans station Åkers Runö ligger 10 minuters promenad från Fredsborgskolan F-6 i Fredsborgsområdet och 3 minuters promenad från Högstadiet på Näsvägen 17. Buss 683 stannar cirka 200 meter från Fredsborgskolan F-6 och 100 meter från Högstadiet.