Välkommen till Fredsborgskolan!

- Vi är en fristående skola i Åkersberga från åk F-9.

På Fredsborgskolan får alla elever en grundskoleutbildning av hög kvalitet i en skolmiljö med kunskap i fokus.

Våra skolhus

Ansök till Fredsborgskolan - din skola i Åkersberga!

1
Enheter
elever
erfarna pedagoger
95,6 %
Uppnår kunskapskraven i alla ämnen, åk 9 2022

Ny skola i Täljö

Läs mer om den nya planerade skolan i Täljöviken här

Fredsborgskolan är certifierad Generation PEP skola

Varför välja Fredsborgskolan?

Vårt uppdrag är undervisning som ger bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling mot vidare studier. Planering, bedömning, dokumentation och betygsättning kommuniceras löpande till elever och föräldrar. Undervisningsmetoderna är forskningsbaserade, kvalitetssäkrade och beprövade. 

Kunskap i fokus
Vårt uppdrag är undervisning som ger bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling mot vidare studier. Planering, bedömning, dokumentation och betygsättning kommuniceras löpande till elever och föräldrar. Undervisningsmetoderna är forskningsbaserade, kvalitetssäkrade och beprövade.

Gemenskap och studiero

Den viktigaste förutsättningen för god och effektiv kunskapsinhämtning är trygga elever som mår bra i sin skolmiljö. Genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete där gemenskap, omtanke och respekt är viktiga grundstenar skapas de bästa förutsättningarna för eleverna.

Omtanke och respekt

En fungerande skola är en skola som har ett fungerande elevhälsoteam! Detta tror vi starkt på. Därför har vi en gedigen kompetens inom vår elevhälsa. På skolan finns även värdegrundsgrupper, de arbetar både preventivt och reaktivt. Våra socialpedagoger ingår både i värdegrundsgruppen och i elevhälsoteamet för att kunna lyfta elevärenden som behöver komma vidare till rätt instans så tidigt som möjligt. Vår gemensamma värdegrund är något vi arbetar kontinuerligt med på skolan och alla våra pedagoger är väl insatta i skolans värdegrundsarbete.

Fritidshemmet

Ett nära samarbete mellan skolverksamhet och fritidshemmet ger eleverna en samlad och trygg skoldag. Fritidshemmets verksamhet bedrivs i skolans lokaler och är indelad i tre avdelningar; Äppelblomman för F-klassen, Lilla äpplet för elever i årskurs 1-2 samt Stora äpplet för de äldsta eleverna.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Fredsborgskolan

Instagram, åk F-6

@fredsborgskolan.f6

Eleverna om Fredsborgskolan

"Jag gick fyra år på Fredsborgskolan. Lärarna var jättebra och jag lärde mig mycket saker som jag behövde kunna i gymnasiet. Jag gick i en grym klass som hade en bra sammanhållning."

Tidigare elev
5/5
"Vilket lyft det här skolbytet har varit! Engagerade lärare som verkligen bryr sig om eleverna. Vi är så nöjda med Fredsborgskolan."

Vårdnadshavare
5/5
"Min 8åriga son går dit och vi är väldigt nöjda. Det finns en stor idrottshallen i mitten av ny skolbyggnaden och barnen kan leka mycket där. Klasserna är små, cirka 20 elever och min son säger att han kan koncentrera sig bra. Han har faktiskt blivit mycket bättre att läsa och har presentationer här. Fritidsläraren har bra koll över barn så vi kan känna oss trygga där."
Vårdnadshavare
4.8/5

Här finns vi

Fredsborgskolan F-6 ligger på Björkängsvägen 2 i Fredsborgsområdet. Närmaste granne är Fredsborg Förskola.

Fredsborgskolan Högstadium 7-9 är belägen på Näsvägen 17 i Åkers Runö. Skolan har nyrenoverade lokaler med träslöjdssal, NO-labbsalar och eget café. Här finns en skolgård med basketplan och utrymme för rörelseaktiviteter samt sittytor för kompishäng.

Kommunikationer
Roslagsbanans station Åkers Runö ligger 10 minuters promenad från Fredsborgskolan F-6 i Fredsborgsområdet och 3 minuters promenad från Högstadiet på Näsvägen 17. Buss 683 stannar cirka 200 meter från Fredsborgskolan F-6 och 100 meter från Högstadiet.