Om Fredsborgskolan

På Fredsborgskolan får du som elev en grundskoleutbildning av hög kvalitet i en skolmiljö med kunskap i fokus tillsammans med andra studiemotiverade elever. Du får tydlig dokumentation där du kan följa din utveckling steg för steg. Du får vägledning mot större kunskaper och högre betyg genom formativ bedömning av engagerade lärare. En stark gemenskap där trivsel, trygghet och värdegrundsarbete värderas högt. Du har tillgång till digital teknik och undervisningsmetoderna är varierade för att möta upp olika lärstilar.

Cedergrenska Mat levererar mat till Fredsborgskolan. Vi tror på att mat spelar en central roll för elevernas välmående och prestation i skolan och strävar därför efter att erbjuda näringsrik, hälsosam och högkvalitativ mat till barn och elever inom Cedergrenska. Med passion för god mat och omsorg om elevernas välbefinnande vill vi skapa  en atmosfär av matglädje där varje måltid blir till en positiv upplevelse. Cedergrenska Mat är mer än bara en matleverantör – vi är en del av Cedergrenskas engagemang för att ge barn och elever bästa möjliga utbildning.

Här hittar du veckans matsedel > 

Hur ser antagningsprocessen ut till Fredsborgskolan

Intag för start årskurs 1-9
Nya elever tas in i den ordningen de gjort en ansökan om köplats via vår hemsida. Förtur gäller för de som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning.

När en ny elev ska antas till skolan, skickas ett platserbjudande ut via mail till den adress ni angett i ansökan. Efter det kan ett besök på skolan bokas in och ett startdatum bestäms.

Intag för start förskoleklass
För intag till förskoleklass behöver barnet stå i vår kö. Barnet kan ställas i kö så fort hen har ett personnummer. I första hand tas barn med syskon på skolan in. I andra hand tas de som går på Fredsborg förskolor in. I tredje hand går vi efter tid i vår kö.

Intagning påbörjas i januari och ett platserbjudande skickas ut via mail till den adress ni angett i ansökan.

Syskonförtur

Syskon till elever som är inskrivna på Fredsborgskolan har förtur. Syskonförtur gäller när ett barn är inskriven elev på Fredsborgskolan det år som det köande syskonet ska börja skolan. Med syskon som tidigare varit elever på Fredsborgskolan gäller inte förturen.

Ni som har barn på Fredsborgskolan och vill att syskon till dessa ska läggas in med förtur i kön, måste skicka ett mail med ämne Syskonförtur till: hanna.rosen@fredsborgskolan.se. Skriv i meddelandet vad syskonet heter.

Vid antagningsperioden inkommer många mail och samtal med frågor om antagning och könummer. Vi ber er ha överseende med den något längre svarstid som detta medför.

Finns det möjlighet att besöka skolan?
Ja, om du är intresserad av att besöka skolan går det att boka ett besök med skolans koordinator Hanna Rosén. Du bokar detta genom att maila henne på: hanna.rosen@fredsborgskolan.se

Hur många elever är det i varje klass?
Vi har mellan 28-30 elever i varje klass F-9.

Hur ser det ut med modersmålsundervisning då mitt barn är tvåspråkigt?
Modersmålsundervisning erbjuds, ansökan sker via kommunens hemsida. www.osteraker.se Undervisningen äger ofta rum på skolan.

Profil Hälsa & rörelse, vad innebär det?
Vår profil innebär att vi satsar extra mycket på både fysiskt och psykiskt välbefinnande under både skol-och fritidstid. Detta visar sig i bl.a pulspass utöver idrottslektionerna, rastaktiviteter, samarbete med olika idrottsföreningar i kommunen, temadagar så som “Bäst i test” och naturliga rörelseaktiviteter/pauser i undervisningen. Genom samarbeten med idrottsföreningar i kommunen finns det möjligheter att utöva en idrott under fritidstid.

Fredsborgskolan är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Förutom  Fredsborgskolan ingår bland annat Täby Friskola, Fredsborg Förskola, Tibble Gymnasium.