Kontakt


Fredsborgskolan/Lära i Österåker AB
Huvudkontor: Företagsallén 8, Box 110, 184 22 Åkersberga
Org.nr: 556731-7416

Besöksadress F-6
Björkängsvägen 2, 184 44 Åkersberga

Besöksadress Högstadiet 7-9
Näsvägen 17, 184 41 Åkersberga

Rektor: Irene Planefjord, irene.planefjord@fredsborgskolan.se
Biträdande rektor för F-3: Ida Åström, ida.astrom@fredsborgskolan.se
Biträdande rektor för 4-6: Sofia Thollander, sofia.thollander@fredsborgskolan.se
Biträdande rektor för 7-9: Mikael Ekberg, mikael.ekberg@fredsborgskolan.se

Fredsborgskolans elevhälsoteam består av:
Specialpedagog 7-9:
Mimmi Askeljung, mimmi.askeljung@fredsborgskolan.se
Specialpedagog F-6: Johanna Palmaeus, johanna.palmaeus@fredsborgskolan.se
Studie- och yrkesvägledare 7-9: Elin Johansson, elin.johansson@fredsborgskolan.se
Studie- och yrkesvägledare 7-9: Yoko Gustafsson, yoko.gustafsson@fredsborgskolan.se
Kurator: Inger Åhlin, inger.ahlin@fredsborgskolan.se
Skolsyster: Caroline Wållgren, caroline.wallgren@fredsborgskolan.se
Skolsköterska: Sofia Kohl, sofia.kohl@fredsborgskolan.se

Skolkoordinator F-6: Hanna Rosén
hanna.rosen@fredsborgskolan.se
070-091 20 43

Skolkoordinator Högstadiet: Lotta Engman
lotta.engman@fredsborgskolan.se
070-786 79 36

Mobil till Fredsborg Fritidshem: 070-786 79 33

Rutiner för klagomålsansökan (pdf att tanka hem) FBS-Klagomålsrutin