Kontakt

Fredsborgskolan/Lära i Österåker AB
Org.nr: 556731-7416

Besöksadress till åk F-6:
Björkängsvägen 2, 184 44 Åkersberga

Besöksadress till Högstadiet, åk 7-9:
Näsvägen 17, 184 41 Åkersberga

Nummer: 08-12252240

Rektor: Irene Planefjord, irene.planefjord@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk F-3: Ida Åström| ida.astrom@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk 4-6: Sofia Thollander| sofia.thollander@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk 7-9: Mikael Ekberg| mikael.ekberg@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk 7-9: Malin Ek malin.ek@fredsborgskolan.se

Fredsborgskolans elevhälsoteam består av:

Specialpedagog åk 7-9: Mimmi Askeljung| mimmi.askeljung@fredsborgskolan.se

Specialpedagog åk F-6: Johanna Palmaeus| johanna.palmaeus@fredsborgskolan.se

Studie- och yrkesvägledare åk 7-9: Yoko Gustafsson| yoko.gustafsson@fredsborgskolan.se

Kurator åk F-6: Inger Åhlin| inger.ahlin@fredsborgskolan.se

Kurator åk 7-9: Susanne Stjerndorff | susanne.stjerndorff@fredsborgskolan.se

Skolsköterska åk F-6: Caroline Wållgren| caroline.wallgren@fredsborgskolan.se

Skolsköterska åk 7-9: Sofia Kohl| Sofia.kohl@fredsborgskolan.se

Skolkoordinator åk F-6: Hanna Rosén|hanna.rosen@fredsborgskolan.se| 08-12252240

Skolkoordinator åk 7-9: Lotta Engman | lotta.engman@fredsborgskolan.se| 08-12252240

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

Synpunkt
Om du har synpunkter gällande vår verksamhet kontaktar du ansvarig rektor. Några exempel på vad som kan ligga till grund för synpunkter är: 

förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

något som inte uppfyllts

förbättringsåtgärder av kvalitét

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till oss om vi brustit i vår verksamhet och inte uppfyller krav och mål som specificeras i till exempel skollagen eller andra styrdokument. Vi är förpliktade att svara dig och återkomma med ett eventuellt förslag på åtgärd. Klagomål skickas till skolchef, Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring.

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Klicka här för att komma till rapporteringsverktyget!

Just nu har vi inga lediga tjänster på Fredsborgskolan. Men vi tar gärna emot intresseansökningar.
Vänligen skicka din intresseansökan till jobb@fredsborgskolan.se 

Här finns vi

Fredsborgskolan F-6 ligger på Björkängsvägen 2 i Fredsborgsområdet. Närmaste granne är Fredsborg Förskola.

Fredsborgskolan Högstadium 7-9 är belägen på Näsvägen 17 i Åkers Runö. Skolan har nyrenoverade lokaler med träslöjdssal, NO-labbsalar och eget café. Här finns en skolgård med basketplan och utrymme för rörelseaktiviteter samt sittytor för kompishäng.

Kommunikationer
Roslagsbanans station Åkers Runö ligger 10 minuters promenad från Fredsborgskolan F-6 i Fredsborgsområdet och 3 minuters promenad från Högstadiet på Näsvägen 17. Buss 683 stannar cirka 200 meter från Fredsborgskolan F-6 och 100 meter från Högstadiet.