Kontakt

Besöksadress till åk F-6:
Björkängsvägen 2, 184 44 Åkersberga

Besöksadress till åk 7-9:
Näsvägen 17, 184 41 Åkersberga

Nummer: 08-12252240

Rektor: Mikael Ekberg | mikael.ekberg@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk F-3: Ida Åström | ida.astrom@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk 4-6: Sofia Thollander | sofia.thollander@fredsborgskolan.se

Biträdande rektor för åk 7-9: Petter Arnelind | petter.arnelind@fredsborgskolan.se

Fredsborgskolans elevhälsoteam består av:

Specialpedagog åk 7-9: Mimmi Askeljung | mimmi.askeljung@fredsborgskolan.se

Specialpedagog åk F-6: Johanna Palmaeus | johanna.palmaeus@fredsborgskolan.se

Studie- och yrkesvägledare åk 7-9: Yoko Gustafsson | yoko.gustafsson@fredsborgskolan.se

Kurator åk F-6: Inger Åhlin | inger.ahlin@fredsborgskolan.se

Kurator åk 7-9: under uppdatering

Skolsköterska åk F-6: Caroline Wållgren | caroline.wallgren@fredsborgskolan.se

Skolsköterska åk 7-9: Charlotte Nordström | charlotte.nordstrom@fredsborgskolan.se

Skolkoordinator åk F-9: Hanna Rosén | hanna.rosen@fredsborgskolan.se| 08-12252240

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel. I första hand ska synpunkter eller klagomål framföras till skolans rektor, se separata kontaktuppgifter.

I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §.

Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas direkt till huvudmannen.
Läs mer om huvudmannens rutiner för klagomålshantering här, www.cedergrenska.se. (Öppnas i ny flik)

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntrar anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring.

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Klicka här för att komma till rapporteringsverktyget, www.visma.se. (Öppnas i ny flik)

Här finns vi

Fredsborgskolan F-6 ligger på Björkängsvägen 2 i Fredsborgsområdet. Närmaste granne är Fredsborg Förskola.

Fredsborgskolan Högstadium 7-9 är belägen på Näsvägen 17 i Åkers Runö. Skolan har nyrenoverade lokaler med träslöjdssal, NO-labbsalar och eget café. Här finns en skolgård med basketplan och utrymme för rörelseaktiviteter samt sittytor för kompishäng.

Kommunikationer
Roslagsbanans station Åkers Runö ligger 10 minuters promenad från Fredsborgskolan F-6 i Fredsborgsområdet och 3 minuters promenad från Högstadiet på Näsvägen 17. Buss 683 stannar cirka 200 meter från Fredsborgskolan F-6 och 100 meter från Högstadiet.