Generation PEP

Vi är otroligt stolta och glada över att vara en Certifierad Generation Pep Skola sedan 2021. Vi har arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete sedan skolan startade 2008.
Detta arbete har nu lett till att vi  uppmärksammats och 2021 blev vi en av sex skolor i Sverige som certifierades som en Generation Pep Skola. 

FREDSBORGSKOLAN ÄR EN CERTIFIERAD GENERATION PEP SKOLA

Vi är otroligt stolta och glada över att blivit en Certifierad Generation Pep Skola år 2021. Vi har arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete sedan skolan startade 2008.
Detta arbete har nu lett till att vi  uppmärksammats och blir en av sex skolor i Sverige som år 2021 kan certifiera sig som en Generation Pep Skola. 

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Att arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan bidrar inte bara till en bättre hälsa för eleverna, det skapar också bättre förutsättningar för lärande. Studier visar att fysisk aktivitet under skoldagen kan bidra till förbättrad koncentrationsförmåga och läsförståelse. Organiserade rastaktiviteter kan minska förekomsten av mobbing och gör det lättare för alla elever att delta. Elever som får i sig näringsriktig skolmat i en trevlig miljö har bättre förutsättningar att delta aktivt i det som händer i övrigt under skoldagen.

Generation PEP skola 2021

" bra mat och höga hopp, gör att barnen levererar på topp"