Fredsborgskolan F-6

På Fredsborgskolan åk F-6 erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas i. Vårt uppdrag är undervisning som ger bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling mot vidare studier.

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Fredsborgskolan.

Varför välja Fredsborgskolan

På Fredsborgskolan åk F-6 erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas i. Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet. Fredsborgskolan är en stor grundskola i både elevantal och lokaler där visionen alltid har varit att bibehålla känslan av en liten och familjär skola. Här ser vi alla elever som allas, vi arbetar gemensamt och tillsammans för att skapa trygghet, gemenskap och goda resultat. Samtliga anställda, lärare, lär-resurser och fritidspedagoger arbetar systematiskt, gemensamt och strukturerat för att säkerställa elevernas studiekvalitet och trygghet genom hela skol- och fritidsdagen. Med höga förväntningar på elevens förmåga och med ett tydligt ledarskap vägleder och stöttar vi samtliga elever genom hela skolgången hos oss. 

Hos oss är det en självklarhet att årskurserna arbetar gemensamt, både vad det gäller undervisande lärare och personal samt eleverna emellan, för att utvecklas och stötta varandra i det lilla och i det stora. Detta ser vi som en naturlig del i det kontinuerliga värdegrundsarbetet som löper under hela läsåret. Där gemenskap och känslan av ett VI ska upplevas och kännas i alla klasser, årskurser och lokaler på skolan. 

Fritidshemmets verksamhet bedrivs i skolans lokaler och är indelad i fem avdelningar; Äppelblomman för F-klass, Lilla Äpplet åk 1, Lilla Äpplet åk 2, Stora Äpplet åk 3 samt Klubben för årskurserna 4-6.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Fredsborgskolan

Instagram

@Fredsborgskolan.f6

Profil- Hälsa & Rörelse

"alla elever ska känna glädje i att röra sig"

Genom vår profil Hälsa & Rörelse arbetar vi kontinuerligt med fysisk aktivitet och rörelse i olika former samt genom vår värdegrund för att bibehålla den goda kulturen på skolan. Vi vill bl.a genom äventyrs- och utomhuspedagogik erbjuda spännande, inspirerande och utvecklande lektioner där eleverna får testa och utmana sig själva för att utvecklas och lära sig. 

Vår skolbyggnad

"vi har den perfekta skolbyggnaden som passar för den fina verksamhet vi bedriver"

Med 4.500 kvm nya, ljusa och moderna lokaler känns det äntligen som har vi har en skolbyggnad som passar för den fina verksamhet vi bedriver. Det finns både idrottshall och tillagningskök i skolan, rymliga klassrum och en skolgård med både fotbollsplan och områden för såväl rörelse som rekreation. Den vackra roslagsnaturen med skog och äng intill skolan ger kraft och inspiration i den dagliga verksamheten. Nyfikenhet och variation är ledstjärnor i undervisningen. Morgonpromenader, NO-exkursioner och utematte är inslag inom profilen Hälsa & Rörelse som ger eleverna bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning och ett hälsosamt liv. 


Nu har du möjlighet att själv kunna gå runt i våra fina lokaler och se vår skolgård digitalt!

Här finns vi

Fredsborgskolan F-6 ligger på Björkängsvägen 2 i Fredsborgsområdet. Närmaste granne är Fredsborg Förskola.