Matematik & Svenska

Profil Svenska åk 7-9

Inom profilen svenska ligger fokus på muntlig framställning, argumentationsteknik och retorik. Här sker ett målinriktat arbete för att utveckla goda kommunikativa färdigheter i presentationsteknik men även inom området att leda och delta i olika typer av samtal. Detta är något som eleverna har användning för inom skolans ramar men även i sammanhang utanför skolan. För att främja detta arbete arbetar vi delvis i mindre grupper där vi har en större möjlighet att träna på förmågorna inom muntlig framställning. Detta bidrar även till att eleverna i högre utsträckning vågar, vill och kan genomföra presentationer i större sammanhang. Ett av flera praktiska inslag inom profilen är vår debattävling i årskurs 8: ”Ordfajten”. Där går våra elever in helhjärtat för att övertyga motståndarlaget, publiken och domarna om sin åsikt.

Profil Matematik åk 7-9

Arbetet med matematik sker på ett kommunikativt sätt där stor vikt läggs vid användning av matematik i olika sammanhang och situationer. Eleverna ges en kombination av kreativ, problemlösande undervisning med digital teknik och matematiska samtal. Ett laborativt arbetssätt och höga förväntningar på eleven syftar till att utveckla intresset för matematik och tilltron till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Samarbeten med andra skolor och institutioner, studiebesök och deltagande i tävlingar inspirerar till nya kunskaper.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Fredsborg

FOKUS PÅ MATEMATIK & SVENSKA

" Den bästa grunden vi kan ge eleverna för fortsatta studier på gymnasiet, högskola och universitet."